over ons en ons bedrijf

IJsselhoeve De Riet bestaat al sinds 1882. Op deze plek is al eeuwen een boerenbedrijf gevestigd. De familie Lugtenberg boert hier als zes generaties lang. Hiervoor was het de familie Rietman, vandaar ook de naam 'De Riet'. De weduwe Rietman trouwde met een Lugtenberg en zo is de familie Lugtenberg op dit bedrijf gekomen.

De opa van Tom (Anton Lugtenberg) had al MRIJ-koeien en kon samen met deze koeien een bedrijf opbouwen en uitbouwen. Hij had een gemengd bedrijf met akkerbouw, fruit, kippen, varkens en koeien. Hij bouwde zijn veestapel op met handel in MRIJ-vee. Hij had alles te koop, behalve zijn vrouw en zijn paard.

 

Zijn zoon Wim en schoondochter Corrie (de vader en moeder van Tom) namen het bedrijf over in 1971 en gingen zich specialiseren in de melkveehouderij en fokkerij van het MRIJ-ras. Wim stelde doelen en bereikte deze met hun koeien, alle koeien die niet voldeden, verkochten ze in binnen en buitenland.

 

Toen Tom 14 jaar was, zijn we begonnen met schapen om een toekomstig inkomen voor Tom te creëren. In de negentiger jaren nam de Nederlandse vraag naar MRIJ-vee af en werd er steeds meer jongvee geëxporteerd naar Engeland en Ierland. In 1999 ging Tom in maatschap met zijn ouders. In deze tijd nam de export van vee af vanwege crisis in Engeland. De prijzen van de schapen zakten door deze crisis ook in. De volgende generatie moest zich aanpassen aan de nieuwe tijden. 

 

In 1999 hebben we besloten om ons volledig te specialiseren in de melkveehouderij maar wel nog steeds met het MRIJ vee. We hebben het aantal koeien te laten groeien naar een tweegezinsbedrijf. Het lekkere MRIJ-vlees door middel van huisverkoop leveren aan de lokale consument is in deze periode opgezet.

 

1 maart 2000 gingen Ellis en Tom wonen op boerderij de Riet. Wim en Corrie verhuisden naar het nieuw gebouwde huis op het erf. Samen hebben we 10 jaar in een maatschap het bedrijf opgebouwd. Het jongvee en de droge koeien liepen toen al in de uiterwaarden van de IJssel. Samen met de natuur mooie producten maken is toen ontstaan.

 

1 januari 2010 hebben wij het bedrijf overgenomen van Wim en Corrie. De MRIJ-koe blijft, omdat dit een zeer zelfredzaam dier is. Het vlees van onze koe wordt nu door onszelf vermarkt.