Tom & ellis

Tom

Mijn ouders, Wim en Corrie hebben vier kinderen gekregen, drie dochters en een zoon. Ik ben als derde in het gezin geboren op 29-1-1976 op Boerderij De Riet. Als klein kind zat ik al in de brokkenkar bij mijn vader.

Op jonge leeftijd was ik al kleine veehouder. Daarbij waren konijnen, geiten en schapen mijn grote passie. Op mijn 10de kon ik de koeien al zelfstandig melken.

 

Corrie vond dit onverantwoord en hielp mij als Wim zelf aan het inkuilen was. Zo leerde Corrie weer melken van mij. Na de basisschool en de HAVO heb ik aan de Hogere Agrarische School Larenstein in Deventer gestudeerd. Na school heb ik 5 jaar bij de Rabobank gewerkt als agrarisch adviseur. Na deze tijd ben ik fulltime gaan ondernemen op onze boerderij. Naast ondernemen heb ik de eerste 15 jaar ook diverse bestuursfunctie in belangenbehartiging, ruilverkaveling en FrieslandCampina gedaan. Nu ben ik weer fulltime veehouder, en ben veel thuis voor onze vier dochters en hieruit put ik veel energie en levensvreugd.

 

Ellis

Mijn naam is Ellis Lugtenberg-Oosterhuis. Geboren op 5 -12-1976 in het dorp Heino. Ik heb genoten van mijn jeugd in het dorp en geniet nu ook van onze 4 dochters die opgroeien op het platteland. Ik heb Retailmanagement gestudeerd in Leeuwarden. Al mijn stages inclusief afstudeeropdracht bij Albert Heijn gedaan om echt de diepte in te kunnen gaan.

 

De foodsector trok daarbij toen al mijn aandacht. Na een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt bewust gekozen om samen met Tom Boerderij De Riet voort te zetten.

Om een familiebedrijf (6e generatie) voort te mogen zetten, dat vind ik een enorm mooie en waardevolle uitdaging. Tom en ik zijn echte sparringspartners voor elkaar. Hij vanuit zijn vakmanschap in de boerenwereld en ik juist helemaal niet. De nieuwsgierigheid en openheid naar en voor elkaar zijn voor mij de bindende factoren van stad, dorp en platteland.